Material- och Processteknik

 

Om företaget
Rådgivning
Lämplighetsstudier
Utbildning
Kontakta oss
In English

Firma L O Andersson Material & Processteknik har som främsta uppgift att erbjuda material- och tillverknings-

(process-)tekniskt kunnande för industriföretag och deras underleverantörer i norra Europa.

Exempelvis

- Granska era produkter och processer och föreslå åtgärder för optimering, kvalitetssäkring etc.

- Hur välja rätt material till era nya produkter eller vid materialbyte i befintliga detaljer.

- På plats utbilda era medarbetare i skräddarsydda seminarier med praktisk problemlösning.

Som fristående organisation utarbetar och föreslår vi den lösning som är mest lönsam för er.

 

SPECIALITETER

Produkter:                                              Statiska och dynamiska tätningar och tätningsmaterial.

                                                               Sammansatta/ Flerfunktionella maskinelement.

 

Tillverkningsprocesser:                         Vidhäftning.

                                                               Processoptimering.

 

Uppdragsgivare återfinns inom bland annat följande kategorier:

Energiproducenter och deras underleverantörer.
Underleverantörer till fordonsindustrin
Företag knutna till tillverkning av papper och pappersmassa, malm- och mineralhantering 
Gummi- och Plastindustrin

 

2020-02-17.

Copyright © Firma L O Andersson Material & Processteknik.