Lämplighetsstudier
Hem Om företaget Rådgivning Lämplighetsstudier Utbildning Kontakta oss In English

 

Här handlar det om mer djupgående studier som skall resultera i detaljerade rekommendationer för ert förbättrings- och produktutvecklingsarbete. Teknisk rapport på svenska eller engelska som sedan med fördel presenteras och diskuteras på plats hos er, alternativt via Skype.

Oberoende utvärdering av befintliga produkter och tillverkningsprocesser såväl som nya koncept
Ni som produktägare har självklart den bästa erfarenheten av era produkters ingående material. Och ni har säkert idéer om hur ett materialbyte kan hjälpa till att förbättra en produkts egenskaper och förenkla tillverkningen och kapa kostnader. Däremot saknar ni kanske de detaljkunskaper och erfarenheter som krävs för att ge er tillräcklig visshet för att gå vidare: Måste designen ändras? Går produkten att tillverka på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt?  

Vi har det erforderliga sammansatta kunnandet vad gäller materialval, konstruktionsprinciper och produktionsmetoder! 

Litteratursökning och sammanställning
Sannolikt har ni också samlat information via webben, i form av  tidskriftsartiklar, broschyrer, etc. Och i diskussioner med era leverantörer.  Problemet är ofta att systematisera och värdera denna information. Här hjälper vi er så
att informationen kommer till bäst nytta i just er verksamhet.

 

Försöksuppställning och provprogram
Nu finns helt enkelt inte alltid den information som man söker, speciellt inte om ni arbetar med nyskapande produktutveckling. Det är mycket troligt att någon material- och/eller produktegenskap måste provas i egen regi för ni ska kunna ta beslut om fortsatt utvecklingsarbete. Vi hjälper er med förslag till utformning av försöksuppställningar och försöksprogram och upphandling hos välrenommerade provningsinstitut. Och hjälp med tolkning och utvärdering av erhållna provresultat.

 

 

 

2020-02-17.

Copyright © Firma L O Andersson Material & Processteknik.