Utbildning
Hem Om företaget Rådgivning Lämplighetsstudier Utbildning Kontakta oss In English

 

Utbildning och problemlösning

De skräddarsydda  materialteknikdagarna  riktas direkt mot enskilda företag. 

Men förts vill vi att ni presenterar en aktuell frågeställning, eller problem, som då får utgöra tema. 

Ett uppskattat koncept som består av hälften teori, häften praktik:

- Förmiddagen i form av korta undervisningsblock, inom temat, ofta  med en bredare grupp av deltagare. 

 

- Eftermiddagen kan sedan ägnas åt praktisk problemlösning med deltagare som är direkt involverade i den aktuella frågeställningen. 

Teknikdagarna genomförs på plats hos er. En absolut förutsättning för att just era produkt-, process- och materialfrågor ska kunna diskuteras konfidentiellt och i detalj.

Teknikdagarna avslutas med en uppsummering av de idéer, lösningar, förslag till nästa steg, etc. som kommit fram under dagen för att omgående komma till användning i ert kvalitetsarbete. 

Till kursen hör utvalda kopior av föreläsningsmaterialet.

 

2020-02-17.

Copyright © Firma L O Andersson Material & Processteknik.