Länkar  Artiklar
Hem Om företaget Rådgivning Lämplighetsstudier Utbildning Kontakta oss Länkar  Artiklar In English

 

Optimering av vidhäftning mellan olika konstruktionsmaterial är en av Firma L O Anderssons absoluta specialiteter. 

En fullgod och över tid tillförlitlig bindning mellan ingående konstruktionsmaterial är helt avgörande för den aktuella 

detaljens funktion och säkerhet.

DOCK, i vissa fall är en dålig vidhäftning gynnsam.

 

Nedisning och fastfrysning är kända begrepp för nordbor. Problemområdet är vittomspännande: Allt ifrån irriterande 

fastfrysning av vindrutetorkare till kostsamma nedisningsfall i exempelvis intag till vattenkraftverk och allvarlig haveririsk på grund av

nedisning av flygplansvingar. Följ länken för att komma till licentiatuppsatsen:

Ice Accretion and Ice Adhesion to Polymer Materials. 1993. Licentiate Thesis, Luleå University of Technology

Länk till avhandlingen:  http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:999682/FULLTEXT01.pdf

 

 

Här studerades fenomenet ur ett ytkemiskt perspektiv och arbetet bestod av följande delar:

 

- Isvidhäftningsprov på olika material i laboratorieskala.   (Se bild av isprovkropp i  polariserat ljus)                         

- Laboratorieförsök med ispåväxt.

- Fältförsök avseende kravispåväxt och atmosfärisk nedisning.

 

Studierna och arbete/tester har delvis genomförts vid US Army Cold Regions Research & Engineering Laboratory   

(CRREL), Hanover, New Hampshire, U.S.A.; samt vid Ytkemiska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm.

 

 

 

Fältprov med atmosfärisk nedisning genomfördes på toppen av berget Akkanålke, Arvidsjaur. (Se bild på provuppställning med olika rörytor).   

 

 

Fältprov med kravispåväxt genomfördes på intagsgrindar till vattenkraftverk vid tre olika kraftstationer i tre olika älvar: 

Finnfors Kraftverk i Skellefte älv (Skellefteå Kraft AB); Untraverkets kraftstation i Dalälven,  Älvkarleby (Vattenfall AB) 

och Olidans kraftverk, i Göta Älv, Trollhättan (Vattenfall AB).

 

Trots de stora ansträngningar som gjorts under årens lopp, och fortfarande görs, med att bemästra nedisning och fastfrysning 

kvarstår dock problemet till stor del än idag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-08-04.

Copyright © Firma L O Andersson Material & Processteknik.